0

Vývoj dětské nohy a vznik klenby

Dětská noha se začíná vyvíjet v raném stadiu těhotenství. Již u 8. týdenního zárodku jsou vyznačeny všechny struktury dolní končetiny i nohy, není však ještě vytvořen správná osa mezi nohou a bércem (obr.1). Dalším vývojem se formuje pravoúhlé postavení nohy v hlezenním kloubu a počíná se konfigurovat klenba nohy. Na snímku plodu (obr.2) je dobře vidět, že ploska nohy je zprvu zcela plochá (tj. bez klenby). 

vývoj nohy u plodu   vývoj klenby nohy u dětí

Teprve v batolecím věku se počínají formovat klenby nohou. Z pohledu ortopeda rozlišujeme klenbu podélnou a klenbu příčnou. Na obr.3 vidíme nárys průběhu a výšky podélné klenby zdravé nohy, obr.4 zobrazuje umístění a průběh klenby příčné.

podélná klenba u dětí   Příčná klenba u dětí

Klenba je nejdůležitějším architektonickým prvkem nohy. Z anatomického hlediska umožňuje pružnou chůzi ve vzpřímené poloze a zabezpečuje tříbodovou stabilitu chodidla.

Klenby nohou u batolete

Zborcená klenba a plochonoží

V případě nedostatečného vývoje klenutí plosky, nebo chybí-li klenba úplně, hovoříme o plochonoží. Jedná se o nejrozšířenější vadu dětských nohou, neboť v raném dětském věku se poruchy klenby nohy vyskytují u téměř poloviny dětí

Tento velmi vysoký výskyt je v kontrastu s vyšetřením na porodnici, kde ortopédové zjistí necelé 0,5% abnormalit dětské nohy. Naprostá většina plochonoží a borcení klenby se tedy musí vyvinout mezi narozením dítěte a dovršením 6. roku života.

Převážná většina těchto získaných vad je odhalena pečlivým vyšetřením při pravidelných prohlídkách pediatrem a dále léčena odborníkem na pohybové ústrojí - ortopédem. Při správné taktice nácviku pohybových stereotypů nohy a správném režimu obouvání se však zpravidla vada klenby vůbec nevyvine a pokud je již patrná, dá se dobře léčit.

Vznik klenby u dětí

Vývoj klenby reaguje na zátěž nohy kladenou při chůzi po dolních končetinách, kdy je veškerá váha těla přenášena na chodidla. Klenby se vytvářejí postupně tak, jak se dítě staví a začíná chodit a jsou zpravidla plně vyvinuty okolo třetího roku života dítěte.

Nepodléhejte znepokojení, jestliže tedy ve dvou letech nejsou klenby plně vyvinuty. Tzv. fyziologická plochá noha je zcela normálním nálezem až do věku tří let a není třeba žádných zvláštních, mimořádných opatření. Bohatě postačí, když dítě správně obouváte. Spolehlivým vodítkem pro zdravé obouvání je certifikát Žirafa.

Plochá noha bez vyvinutých kleneb je u dětí do tří let normální ortopedický nález. Současně bývají také lehce vybočená kolena a naznačeně vybočené paty, což napomáhá snadnějšímu získávání opory vestoje a při chůzi u batolat. Celá tato triáda (plochá noha, vybočená kolena a vybočené paty) se u zdravě vyvíjejícího dítěte po třetím roce života spontánně upraví.

Pro názornost uvádím typický pohled zezadu na dvouleté dítě. Stoj s lehce vybočenými kolínky a naznačeně vybočenými patami.


Vznik klenby dětské nohy

Nejste-li si u vašeho dítěte jisti zdali se jedná o normální nebo hraniční stav, obraťte se na odborníka - ortopeda či pediatra.

Pokud Vás toto téma zaujalo, doporučuji i následující články, které se zabývá příznaky zborcené klenby a příčinami vzniku ploché nohy.

Doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc.