VÝPRODEJ SKLADU
0

Piktogramy a údržba obuvi

Informační list k zakoupené obuvi u společnosti Veselá Tkanička s.r.o.

Tento Informační list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi.

Veškerá obuv nabízená v prodejně Veselá Tkanička s.r.o. nebo na eshopu www.veselatkanicka.cz splňuje požadavky obvyklé jakosti (dle platných tech. norem: ČSN 795600 – Obuv – Požadavky a metody zkoušení a ČSN 795790 – Obuv – Přijatelné odchylky) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná (dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v aktuálním znění). Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup reklamační řád. Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách www.veselatkanicka.cz a v písemné podobě vyvěšen na provozovně. Informační list spolu s nákupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů, a nebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto Informačním listu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (bližší informace a kontakty na www.coi.cz). Obuv k reklamaci předkládejte vyčištěnou, suchou a hygienicky nezávadnou. Pokud bude k reklamaci předložena obuv v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavá, mokrá, plesnivá atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím s odvoláním na §57 zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zakoupeného zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Výběr obuvi

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám – délka vnitřního prostoru obuvi – velikost – má být delší než délka chodidla, špičky prstců by se neměly v žádném případě dotýkat rubové strany špičky svršku obuvi – tzv. nadměrek. Nadměrek je volný prostor před nejdelším prstcem v délce přibližně 10 mm. Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Je třeba si uvědomit, že ne každá bota „padne“ na každou nohu. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nevhodně vybranou obuv lze vrátit v prodejně Veselá Tkanička 14 dnů od data nákupu. Obuv musí být nepoužitá, neopotřebená a nepoškozená, s kupním dokladem, v kompletním originálním obalu, se všemi původními visačkami a nálepkami. Splnění všech uvedených podmínek nutných k vrácení obuvi posuzuje pracovník prodejny, který v případě, že obuv byla zakoupena přímo v kamenné prodejně, vystaví voucher v hodnotě vráceného zboží platný 6 měsíců od data vystavení, který nelze směnit za hotovost a lze uplatnit pouze jednorázově. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např.: vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, která k tomu není výslovně určená atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. K ošetřování obuvi používejte pouze prostředky k tomu určené. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat.

 • Vycházková obuv – je obuv k nošení v exteriéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Pro uzavřené střihy vycházkové obuvi je nejnižší možná teplota použitelnosti -5 °C. Vycházková flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).
 • Zimní obuv – je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období. Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným dezénem. Zimní flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).
 • Rekreační obuv – je obuv k nošení ve volném čase při různých rekreačně‑vycházkových příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena k použití v exteriéru, i v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určená k provozování sportovních aktivit.
 • Sportovní obuv – je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat.
 • Domácí obuv – lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech. Domácí obuv s textilním spodkem (podešví) je především určena k udržení nohy v teple – není určená k běžnému nošení. Při běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi.
 • Dětská obuv – je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste: • vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10 – 15 mm • dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek • upřednostňujte kotníčkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip • nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život • dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi; z toho plyne, že životnost dětské obuvi nemůže být delší než cca 6 měsíců • vzhledem ke způsobu užívání dětské obuvi (charakter dětské chůze), je tato obuv ve větší míře vystavena mechanickému poškození – okopání, odření. Tato případná mechanická poškození nemohou být důvodem k reklamaci. Veškerá dětská obuv prodávaná společností Veselá Tkanička s.r.o. je zdravotně nezávadná. Zdravotní nezávadnost je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Výrobní způsob

Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je výrobní způsob, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem.

 • Obuv lepená – nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi, event. opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolnění lepeného spoje (ukopnutí).
 • Obuv flexiblová (prošívaná) – obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní) s efektním prošívaným okrajem. Zvýšená ohebnost je daná skutečností, že svršek obuvi je přišíván přímo ke spodkové součásti, bez nutnosti použití napínací stélky. Nevýhodou této obuvi je její omezená vodonepropustnost, která je daná právě přišitím svršku ke spodku, při kterém je vrchový materiál perforován šitím. Tuto obuv používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Pravidelnou údržbou Ize zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte a (nebo) krémujte. Zvláště pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi včetně řezů materiálů – tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní i prokrémujte.
 • Obuv s přímo tvářeným spodkem – spodek obuvi je ke svršku připevněn lisováním, vstřikováním nebo odléváním. Kvalita spoje i samotného spodku obuvi je dána použitým materiálem a dodržením dané technologie.

Použitý materiál, jeho údržba a ošetřování

V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhů usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.

 • Useň – nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se do jisté míry přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot). O usňovou obuv je proto třeba neustále pečovat. Rozeznáváme několik základních druhů usní:
 • Hladká useň – je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte impregnaci a vhodný krém požadovaného odstínu, vyleštěte. Pro občasnou údržbu (např. v práci, během cestování) lze použít i samolešticí houbičky – ty však dodávají usni pouze lesk a nelze jimi nahradit pravidelné ošetřování vhodným krémem.
 • Laková useň – useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete prostředky na lakové usně.
 • Povrstvená useň – useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.
 • Nubuk, velur (semiš) – je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte!
 • Ostatní usně – existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitostí zpracování povrchu. Charakteristickou vlastností většiny těchto usní je to, že během používání se jejich vzhled „vyvíjí“. Usně se stíranou úpravou, kdy je původní barva usně překryta další, často kontrastní barvou. Tato kontrastní barva se při nošení na nejvíce namáhaných místech stírá, prosvítá původní barva. Při stírání může docházet k ušpinění oděvů světlejších barev. Další variantou jsou usně s mechanicky narušeným lícem, kde je líc nové obuvi rozpraskán, je patrná odlišná barva struktury usně. Během nošení líc dále praská, na nejnamáhanějších místech se zcela odlupuje a dochází k obnažení struktury materiálu. Popsané zásadní změny probíhají velmi rychle a při pokračujícím používání se prohlubují. Obuv rychle získává patinu a charakteristický “použitý“ vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném případě se nejedná o projev vady. Při údržbě tohoto materiálu nesmí docházet k mechanickému zatěžování jeho povrchu. Materiál tedy nekrémujte, neleštěte, nepoužívejte čistící pěnu, ani jinou údržbu za mokra. K ošetření používejte bezbarvé impregnační spreje, které nechejte na povrchu obuvi zaschnout. Impregnace částečně chrání obuv proti vlhkosti a zašpinění, přesto se výrazného zašpinění obuvi vyvarujte, lze ho z povrchu usně jen velmi obtížně odstranit.
 • Koženka – tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale kvality přírodních usní nedosahují, např. mají omezenou prodyšnost a způsobují proto vyšší pocení nohou. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem jemného saponátu a utřete do sucha.
 • Ostatní koženky – jsou velmi podobné „ostatním usním“. Jejich charakteristickou vlastností je především vyvíjející se vzhled v průběhu užívání – vrchní barva se při používání na nejvíce namáhaných místech stírá, olupuje, praská a případně vystupuje kontrastní barva. Tyto změny jsou poměrně rychlé, záměrné a dotváří velmi módní „opotřebený“ vzhled výrobku. Nejde o vadu, ale o záměr. Povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození a zašpinění. Výrazného zašpinění se vyvarujte, z povrchu materiálu ho lze odstranit pouze velmi obtížně, může dojít k nenávratnému poškození vzhledu výrobku. Tento materiál má sníženou odolnost vůči působení vnější vlhkosti.
 • Pryž/plast – obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a vytřete do sucha. Plastové a pryžové součásti obuvi (na spodku i svršku), které jsou barveny po povrchu, jsou velmi náchylné k mechanickému poškození, např. zakopnutím. Při takovém poškození dochází sedření barvy na povrchu a k prosvítání původní barvy materiálu. Stírání a odírání barvených povrchů je také přirozeným projevem běžného opotřebení.
 • Spodková useň – je druh usně, která se používá převážně na výrobu podešví pro společenskou obuv. Tuto obuv používáme převážně pro nošení v interiérech. Nehodí se pro běžné užití – je velmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, její přirozenou vlastností je výrazná klouzavost. Usňové podešve ošetřujte vhodným prostředkem, který materiálu dodává potřebnou vláčnost, zvyšuje odolnost proti oděru a protiskluznost. Pokud se rozhodnete používat obuv s usňovou podešví pro běžné nošení i mimo interiér je nutné ji vhodným způsobem podrazit a snížit tak možnost jejího nadměrného opotřebení nebo poškození. Takto upravenou obuv však v žádném případě nedoporučujeme používat ve vlhkém prostředí. Některé podpatky pánské i dámské obuvi jsou potaženy usní. Povrch těchto podpatků je nutno pravidelně ošetřovat impregnací a krémem; zároveň je třeba zamezit zvýšenému působení vlhkosti a mechanickému narušení potahu podpatku.
 • Textil – používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a vhodnými prostředky na textil, které jej čistí, impregnují, oživí barvy a částečně zamezí ušpinění. Textilní obuv nepoužívejte ve vlhkém prostředí – není odolná vůči působeni vnější vlhkosti.
 • Voděodolná membrána – speciální materiály tohoto druhu zajišťují voděodolnost a prodyšnost obuvi. Obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí vlažné vody a hubky nebo kartáčku. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem – používejte pouze přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán.

Další zásady správného udržování a ošetřování obuvi

 • Obuv před prvním použitím naimpregnujte a ošetřete vhodnými ošetřujícími prostředky, dále provádějte dle potřeby.
 • Při obouvání obuvi, zejména s uzavřenou patou, používejte obouvací lžíci. Po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti.
 • Střídejte často obuv, zejména ve vlhkém prostředí (nedoporučujeme požívat každodenně stejnou obuv).
 • Obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat (i s vyjmutou vkládací stélkou) – i po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. • Používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek).
 • Vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi.
 • Žádná obuv není neomezeně odolná proti vlhkosti – vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost proti vnější vlhkosti – déšť, sníh. Jediným druhem obuvi, který odolává působení vlhkosti bez negativních změn je obuv celoplastová a celopryžová.
 • Promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty.
 • Velmi negativní vliv má na vzhled obuvi působení posypových materiálů, kterými se v zimním období ošetřují komunikace. Agresivní chemické látky obsažené v posypech narušují strukturu materiálů, způsobují zbobtnání a výskyt charakteristických světlých skvrn. Snažte se omezit působení těchto látek na obuv. Obuv po použití otřete od zbytků sněhu či vlhkosti. Obuv pravidelně ošetřujte; správně ošetřená obuv lépe odolává těmto negativním vlivům. Obuv poškozenou tímto způsobem nelze reklamovat.
 • Kožešiny používané na obuvi se i při správném používání opotřebovávají poměrně rychle, jejich životnost může být kratší.
 • Veškeré šité spoje a perforování (včetně prošití horního okraje podešve) porušující celistvost materiálů, omezují odolnost obuvi vůči působení vnější vlhkosti.
 • Syté a tmavé odstíny broušených usní (např. červená, tm. modrá) mohou částečně pouštět barvu.
 • Vnitřní vybavení obuvi může do jisté míry zapouštět barvu, pamatujte na to zejména při nošení kalhot zasunutých do obuvi (týká se to i horních lemů vysoké obuvi).
 • Dětská zimní oteplovací obuv, tzv. „sněhule“, je určena především do sněhu a neměla by být jedinou zimní obuví Vašeho dítěte.
 • Žádnou obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce ani ručně.
 • Pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh).
 • Opotřebení patníků souvisí s velikostí jejich plochy. Na malý patník (např. na jehlovém podpatku) působí velký tlak a opotřebuje se podstatně rychleji než patník s větší plochou.
 • Včasnou základní údržbou nebo výměnou opotřebovaných patníků, podešví (příp. podrážek), vkládacích či vlepovacích stélek, šněrovadel nebo stuhových uzávěrů (suchý zip, velcro) zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuvi; toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci – jde o základní údržbu, kterou si zajišťuje zákazník sám.
 • Přirozenou vlastností podešví vyrobených z uzeného kaučuku, tzv. surové gumy je charakteristický zápach po uzení.
 • Nohu je nutno v obuvi dostatečně upevnit šněrovadly, zapínacími pásky apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi může být příčinou nadměrného opotřebení podšívek a stélek.
 • Většina běžných podešví není odolná proti působení benzinu, nafty, olejů a podobných látek. Pokud dojde ke styku těchto látek se spodkem obuvi, dochází k poškození podešve. Zvláště náchylné k tomuto poškození jsou podešve ze surové gumy, tzv. krepy.
 • Výrazné barvy vrchových materiálů mohou v průběhu užívání zesvětlat. Ošetřením vhodným prostředkem lze barevnou změnu zmírnit.
 • Bílé materiály mohou v průběhu užívání do určité míry zežloutnout.
 • V důsledku odlišné konstrukce obuvi s prodlouženou špičkou a tenkou podešví dochází při chůzi k opakovanému kontaktu špičky obuvi s podložkou (podlaha, chodník, silnice). Důsledkem je poměrně rychlé a intenzivní opotřebení špiček podešví, případně i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podraženi podešví.
 • Žádnou obuv prodávanou v našich prodejnách nelze používat jako obuv pracovní, protože nesplňuje přísné požadavky kladené na tento druh obuvi.
 • Kovové ozdoby mohou v průběhu užívání černit materiály, se kterými přicházejí do styku; včasným a pravidelným čištěním materiálu zamezíte trvalým barevným změnám na výrobku.
 • Štrasy, kamínky a podobné ozdoby na obuvi jsou v průběhu používání vystaveny výraznému mechanickému namáhání a tím dochází k jejich odpadávání a ulamování. Jde o běžný projev opotřebení – tyto vysoce módní součásti nelze na obuvi pevně zafixovat. U obuvi bez podšívkových dílců a obuvi s perforovaným vrchovým materiálem dochází k rychlejšímu opotřebení svršku.
 • Letní otevřená obuv (např. tzv. žabky) a módní textilní obuv (plátěnky) má omezenou životnost, cca 1 sezónu.
 • Přirozenou vlastností vysoce lesklých (metalizovaných) materiálů je poměrně rychlé otírání.
 • U každého syntetického materiálu dochází k jeho přirozenému stárnutí, a to i když se nepoužívá.
 • U podešví s viditelnou pěnovou strukturou (např. EVAC) dochází k poměrně rychlému opotřebení. Velmi lehké podešve (PUR podešve) mají výrazně kratší životnost, než podešve z jiných materiálů, opotřebení se u nich projevuje praskáním.
 • Při chůzi v holeňové a poloholeňové obuvi hrozí při opakovaném kontaktu jejich vnitřních částí („noha o nohu“) zvýšené riziko mechanického poškození zdrhovadel. Níže uvádíme přehled piktogramů základních druhů materiálů používaných na jednotlivé části obuvi

Názvy a odpovídající piktogramy pro části obuvi

 • VRCHOVÝ MATERIÁL                http://www.fare.cz/useruploads/images/pikt_1.jpg                                                      http://www.fare.cz/useruploads/images/pikt_4.jpg     USEŇ
 • PODŠÍVKA A STÉLKA                 http://www.fare.cz/useruploads/images/pikt_2.jpg                                                    http://www.fare.cz/useruploads/images/pikt_5.jpg TEXTIL
 • PODEŠEV                                     http://www.fare.cz/useruploads/images/pikt_3.jpg