0

Péče o obuv

Informační list k zakoupené obuvi u společnosti Veselá Tkanička s.r.o.

Tento Informační list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi.

Veškerá obuv nabízená v prodejně Veselá Tkanička s.r.o. nebo na eshopu www.veselatkanicka.cz splňuje požadavky obvyklé jakosti (dle platných tech. norem: ČSN 795600 – Obuv – Požadavky a metody zkoušení a ČSN 795790 – Obuv – Přijatelné odchylky) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná (dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků v aktuálním znění). Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup reklamační řád. Reklamační řád je dostupný na internetových stránkách www.veselatkanicka.cz a v písemné podobě vyvěšen na provozovně. Informační list spolu s nákupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálů, a nebo na nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto Informačním listu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (bližší informace a kontakty na www.coi.cz). Obuv k reklamaci předkládejte vyčištěnou, suchou a hygienicky nezávadnou. Pokud bude k reklamaci předložena obuv v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavá, mokrá, plesnivá atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím s odvoláním na §57 zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zakoupeného zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Výběr obuvi

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám – délka vnitřního prostoru obuvi – velikost – má být delší než délka chodidla, špičky prstců by se neměly v žádném případě dotýkat rubové strany špičky svršku obuvi – tzv. nadměrek. Nadměrek je volný prostor před nejdelším prstcem v délce přibližně 10 mm. Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Je třeba si uvědomit, že ne každá bota „padne“ na každou nohu. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nevhodně vybranou obuv lze vrátit v prodejně Veselá Tkanička 14 dnů od data nákupu. Obuv musí být nepoužitá, neopotřebená a nepoškozená, s kupním dokladem, v kompletním originálním obalu, se všemi původními visačkami a nálepkami. Splnění všech uvedených podmínek nutných k vrácení obuvi posuzuje pracovník prodejny, který v případě, že obuv byla zakoupena přímo v kamenné prodejně, vystaví voucher v hodnotě vráceného zboží platný 6 měsíců od data vystavení, který nelze směnit za hotovost a lze uplatnit pouze jednorázově. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používání obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např.: vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, která k tomu není výslovně určená atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. K ošetřování obuvi používejte pouze prostředky k tomu určené. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat.

Výrobní způsob

Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je výrobní způsob, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem.

Použitý materiál, jeho údržba a ošetřování

V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhů usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.

Další zásady správného udržování a ošetřování obuvi

Názvy a odpovídající piktogramy pro části obuvi