Sleva 15% na SUPERFIT a RICOSTU s kódem VANOCE1
0

Moje Tkanička

Vítáme Vás ve věrnostním programu Moje Tkanička, s kterým budete dětské boty a čepice nakupovat výhodněji.

Jak se stanu členem

Do věrnostního programu Veselé Tkaničky se zaregistrujte vyplněnín registrační kartičky v naší kamenné prodejně zdravé dětské obuvi. 

Jak získám věrnostní kartičku

Věrnostní kartičku obdrží registrovaný zákazník při nákupu nad 500Kč v kamenném obchodě nebo nákupu přes eshop za podmínky osobního odběru v kamenném obchodě.

Jak získám slevu

Za nákup v hodnotě 500 Kč získáváte do věrnostní kartičky razítko. Za každých dalších 500 Kč získáváte další razítka.  Při dosažení 5 razítek máte při dalším nákupu v min. hodnotě 500 Kč okamžitou slevu 150 Kč.

Sbírání razítek

Platnost věrnostní kartičky

Věrnostní program Moje Tkanička je časově neomezený.

Přihlášení

Všeobecná pravidla věrnostního programu Moje Tkanička

Moje Tkanička je věrnostní program pro zákazníky společnosti Veselá Tkanička s.r.o., se sídlem Kbely 197 00, Vágnerova 1038/3, IČ: 01821237 (dále jen Veselá Tkanička“). Tento program je zaměřen na poskytování výhod stálým zákazníkům Veselé Tkaničky. Stálí zákazníci se stávají členy věrnostního programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na listinné přihlášce do věrnostního programu Moje Tkanička nebo registrací na www.veselatkanicka.cz.

Členství ve věrnostním programu Moje Tkanička

Členem věrnostního programu Moje Tkanička se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství programu Moje Tkanička. Členem věrnostního programu se nemůže stát právnická osoba. Registrací do Moje Tkanička zákazník vyslovuje svůj souhlas s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Moje Tkanička. Nárok na členství ve věrnostním programu Moje Tkanička mají všichni zákazníci společnosti Veselá Tkanička, kteří provedou registraci tak, že řádně vyplní a odevzdají listinnou přihlášku do věrnostního programu Moje Tkanička, kterou si mohou vyzvednou v prodejně nebo stáhnout na www.veselatkanicka.cz

  Členství ve věrnostním programu Moje Tkanička zaniká

  1. člen věrnostního programu vědomě uvedl nesprávné údaje v přihlášce,

  2. člen věrnostního programu zneužil výhod, které mu věrnostní program poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Moje Tkanička

  3. na žádost člena věrnostního programu,

  4. pokud člen věrnostního programu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů,

  5. z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

  Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod v souvislosti věrnostního programu Moje Tkanička.

  Přístup k osobnímu účtu Moje Tkanička

  Člen věrnostního programu Moje Tkanička si při registraci do programu na www.veselatkanicka.cz zvolí heslo, které mu umožní přihlásit se na svůj účet na internetové stránce www.veselatkanicka.czpo zadání své emailové adresy, kterou uvedl při registraci a jím zvoleného hesla. Po přihlášení je možné zaktualizovat svoje osobní či jiné údaje. Člen věrnostního programu Moje Tkanička je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně. V případě podezření, že heslo je známo třetí osobě, je nutné, aby člen věrnostního programu Moje Tkanička bezodkladně informoval společnost Veselá Tkanička na tel. čísle 727 840 369 nebo info@veselatkanicka.cz. Za škody vzniklé následkem neučiněného anebo pozdě učiněného oznámení o možném zneužití hesla může společnost Veselá Tkanička ručit pouze v případě prokazatelného zavinění ze své strany, které je v příčinné souvislosti se vzniklou škodou

  Odměny ve věrnostním programu Moje Tkanička

  Odměna členům věrnostního programu Veselá Tkanička je poskytnuta ve formě jednorázové slevy v hodnotě 150 Kč na nákup nezlevněného zboží v kamenném obchodě Veselá Tkanička, a to podle příslušného množství získaných razítek na věrnostní kartičce.

  Při každé nákupní transakci nezlevněného zboží uskutečněné v kamenném obchodě společnosti Veselá Tkanička a nebo na www.veselatkanicka.cz s podmínkou osobního vyzvednutí v kamenném obchodě a v minimální hodnotě 500 Kč, je členovi věrnostního programu přiděleno za každých utracených 500 Kč 1 razítko na věrnostní kartičku. Za 5 razítek má člen věrnostního programu při dalším nákupu min. hodnotě 500Kč nárok na slevu 150 Kč.

  Společnost Veselá Tkanička s.r.o. může na základě splnění určitých podmínek přidělit bonusové body. Při zrušení či neplatnosti úkonu (nejčastěji odstoupení od kupní smlouvy), za které byly razítka připsána, při zneužití věrnostní kartičky či členství ve věrnostním programu, nebo došlo-li k připsání bodů na základě omylu si společnost Veselá Tkanička vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet razítek na věrnostní kartičce. Společnost Veselá Tkanička s.r.o. si vyhrazuje právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích.

  V případě, že člen věrnostního programu nemá u sebe při nákupu u společnosti Veselá Tkanička s.r.o. svoji věrnostní kartu, je možné tento nákup za podmínek stanovených společností Veselá Tkanička zpětně přičíst. Společnost Veselá Tkanička si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.

  Případy neuznání slevy

  1. věrnostní kartička nemá předepsané ochranné prvky nebo je viditelně poškozená,

  2. lze pochybovat o pravosti věrnostní kartičky,

  3. došlo ke zneužití věrnostní kartičky či výhod členství věrnostního programu,

  4. zaniklo členství ve věrnostním programu Moje Tkanička

  Ochrana osobních údajů členů věrnostního Programu Moje Tkanička

  Člen věrnostního programu Moje Tkanička svým podpisem na přihlášce nebo registrací do věrnostního programu Moje Tkanička na www.veselatkanicka.cz uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v přihlášce nebo v rámci registrace, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku a také v souvislosti s členstvím ve věrnostním programu Moje Tkanička (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti Veselá Tkanička, s.r.o. (dále také jako „správce“).

  Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti Veselá Tkanička, s.r.o., včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

  Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu, případně na dobu trvání členství ve věrnostním programu Moje Tkanička. Člen programu Moje Tkanička bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů (člen programu Moje Tkanička), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

  Závěrečná ustanovení

  Společnost Veselá Tkanička, s.r.o. je oprávněna pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy, jakož i jména, příjmení a adresy výherců soutěží pořádaných v rámci věrnostního programu Moje Tkanička, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem člen věrnostního programu uděluje registrací do věrnostního programu Moje Tkanička.

  Veškeré odměny v rámci věrnostního programu Moje Tkanička nejsou právně vymahatelné. Společnost Veselá Tkanička, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecná pravidla věrnostního programu Moje Tkanička. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejnách a na www.veselatkanicka.cz, případně jiným vhodným způsobem. Společnost Veselá Tkanička s.r.o. připravila věrnostní program Moje Tkanička s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost věrnostního programu Moje Tkanička. V takovém případě je nutné nárok na slevu uplatnit do 3 měsíců od data ukončení činnosti věrnostního programu.

  Kontaktní adresa

  Veselá Tkanička, s.r.o.
  Mladoboleslavská 73, Kbely 19700
  Telefon: 727 840 369
  e-mail: info@veselatkanicka.cz

  Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Moje Tkanička platí od 22.2.2018.
  Veselá Tkanička, s.r.o. se sídlem Vágnerova 1038/3, 19700 Kbely, IČ: 01821237, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, dne 1.7. 2013, oddíl C, vložka 212205.