Ochrana dat

Veselá Tkanička je registrovaným správcem osobních údajů a při nakládání s osobními údaji kupujícího postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, vedení uživatelského účtu a nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

Veselá Tkanička si váží důvěry svých zákazníků a jí svěřená osobní data chrání s maximální péčí. Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, tuto však vybíráme s nejvyšší opatrností. Osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kde je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Zákazník má právo:-

a/ Kdykoliv písemně požádat Veselou Tkaničku, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazala ze své evidence, nebo provedla požadovanou změnu ve struktuře jeho osobních údajů.

b/  Požádat Veselou Tkaničku o informaci o zpracování jeho osobních údajů.


727 840 369